ANWB Event 25 november 2021

donderdag, 25 november

Beste leden van de NBCCB,

We zijn verheugd jullie te kunnen uitnodigen voor de volgende bijeenkomst op donderdag

25 november as. Voor deze bijeenkomst hebben we een zeer bijzondere gastspreker kunnen vinden, namelijk dhr. Frits van Bruggen. Hij was tot een paar maanden geleden Hoofddirecteur van de ANWB. Hij komt voor deze bijeenkomst speciaal overvliegen vanuit Nederland.

De ANWB is de grootste vereniging van Nederland met ruim 4 miljoen (!) leden.

Naast het verkopen van verzekeringen, reizen en testen zijn ook de Wegenwacht (opgericht in 1946), een alarmcentrale en rechtshulpactiviteiten van de ANWB. De ANWB geeft twaalf

tijdschriften uit, waaronder het verenigingsblad, de Kampioen. Daarnaast is de bond uitgever van reisgidsen. Ook verzorgt de ANWB de bewegwijzering op lokale en provinciale wegen. Voor het rijkswegennet heeft de bond deze taak in 2004 moeten afstaan

Sinds het einde van de jaren tachtig brengt de ANWB ook verkeersinformatie voor regionale en landelijke radiozenders. In 1998 sloot de ANWB een overeenkomst met de Nederlandse

Publieke Omroep om filemeldingen te verzorgen op alle landelijke publieke radiozenders. In 2006 werd de verkeersinformatieafdeling bij een grote reorganisatie ingekrompen. (bron Wikipedia)

Tijdens de presentatie zal Frits van Bruggen zal onder meer het mobiliteitsprobleem gaan bespreken, maar hij zal ook vertellen hoe het is om een zo grote organisatie met zoveel verschillende afdelingen te besturen. Tijdens de presentatie zal er ruimte zijn om te discussiëren. Het belooft een zeer interessante avond te worden.

De avond wordt gehouden in hotel Almirante in Playa de San Juan.

PROGRAMMA

  • 18.00 uur Inloop
  • 18.30 uur Opening en mededelingen door interim-voorzitter Margriet H van Dorp, MBT.
  • 19.00 uur Presentatie dhr. Frits van Bruggen, oud-Hoofddirecteur ANWB.
  • 20.15 uur Aanvang diner en netwerken.
  • 22.30 uur Einde.

Hotel Almirante bevindt zich op Avenida de Niza 38, 03540 Playa de San Juan, Alicante.

Gelieve aan te melden bij onze coördinatrice Doris Spillner,

het emailadres is coordinatornbccb@gmail.com.

GELIEVE UITERLIJK ZATERDAG 20 NOVEMBER

Deze avond is natuurlijk gratis voor de leden en sponsoren, voor geïnteresseerden zijn de kosten € 30,00 per persoon.

 

Namens het interim-bestuur, Jur van der Meer