Privacy beleid  

 

Lees voor het gebruik of verder bezoeken van deze site dit beleid door aub, het is van toepassing voor de gehele inhoud alsook de al dan niet commerciële activiteiten rond en binnen nbccostablanca.com. Indien u niet instemt met dit beleid, wordt u vriendelijk verzocht deze site niet verder te gebruiken. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van dit Privacy beleid.

Verzameling van algemene gegevens

nbccostablanca.com vindt het belangrijk dat de privacy van de bezoekers, al dan niet voor commerciële doeleinden wordt gerespecteerd en beschermd.

Persoonlijke gegevens

Het kan zijn dat nbccostablanca.com persoonlijke gegevens nodig heeft zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. om vragen te kunnen beantwoorden, aan bepaalde verzoeken kunnen tegemoet te komen of om aan wettelijke bepalingen te voldoen. nbccostablanca.com kan deze gegevens gebruiken om te reageren op uw vragen of om u per e-mail of telefoon te informeren over interne diensten of aanbiedingen.

Indien u een verzoek tot een dienstverlening doet of gegevens naar deze site verzend, kan het zijn dat wij u om extra gegevens vragen die nodig zijn voor het behandelen van uw aanvraag. nbccostablanca.com zal deze gegevens echter niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij wij hiertoe worden verplicht door gerechtelijke instanties die zich kunnen beroepen op een toepasbare wetgeving. Bij vormen van misbruik, bedrog, misleidende vormen van reclame etc. zal nbccostablanca.com melding doen bij de hiertoe bevoegde gerechtelijke instanties.

Materialen voor publicatie

De teksten, foto´s, afbeeldingen, logo´s, handels- en domeinnamen, en andere gegevens die gebruikt worden door Sologic Media zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan voornoemde partijen. Om gebruik te maken van deze materialen onder welk een vorm dan ook is er een schriftelijke overeenkomst vereist met de eigenaar.

Technologie

Naast de persoonlijke gegevens die u ons mogelijk verschaft, kan deze site technologieën gebruiken die ons in staat stellen bepaalde technische gegevens te verzamelen, zoals uw IP adres, het besturingssysteem van uw computer, het type browser dat u gebruikt, uw surfgedrag op de website en de adressen van eventuele verwijzende websites.

Beveiliging

Hoewel er altijd risico’s zijn verbonden aan het verschaffen van persoonlijke gegevens, of dit nu persoonlijk gebeurt, via de telefoon of over het Internet, en geen enkel systeem en geen enkele technologie volledig veilig of hackerproof is, vragen wij u in gedachte te houden dat nbccostablanca.com al het mogelijke doet om redelijke maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van uw persoonlijke gegevens te voorkomen, we stellen alles in het werk om de kans hierop te minimaliseren en de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. nbccostablanca.com gebruikt bijvoorbeeld een coderingstechnologie bij het verzamelen en verzenden van informatie.

Juistheid van verzamelde gegevens

nbccostablanca.com kan op eigen initiatief of op uw verzoek persoonlijke gegevens die in verband met de werking van deze site in ons bezit zijn, aanvullen, corrigeren of verwijderen omdat deze gegevens onvolledig, onjuist of verouderd zijn.

Identificatie van bezoekers

Het is mogelijk dat nbccostablanca.com van tijd tot tijd gegevens op uw computer plaatst aan de hand waarvan wij u kunnen identificeren. Deze gegevens worden opgeslagen in de vorm van bestandjes die “cookies” worden genoemd. De cookies, die informatie bevatten over de wijze en het tijdstip waarop bezoekers gebruikmaken van deze site, stellen ons in staat deze site te blijven verbeteren. Het gebruik van cookies berust op een algemeen geldende standaard en er zijn veel websites waarop cookies worden toegepast. De cookies worden opgeslagen op uw computer en niet op deze site. Als u geen cookies wilt ontvangen of op de hoogte gesteld wilt worden als er cookies op uw systeem worden geplaatst, kunt u dit instellen in uw browser, mits uw browser in die mogelijkheid voorziet.

Minderjarigen

Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen onder geen enkele voorwaarde diensten aanvragen of andere rechtshandelingen verrichten op deze site tenzij dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Wijzigingen van de site

nbccostablanca.com kan ten allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy beleid wijzigen, de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.