Verslag van de Algemene Leden Vergadering 24 februari 2022

1. Welkom en opening ALV

Interim voorzitter, Margriet van Dorp, heet iedereen van harte welkom en vermeldt dat er voldoende leden aanwezig zijn om besluiten te nemen als Businessclub.

Aanwezig zijn 20 leden en 4 leden hebben een volmacht afgegeven.

2. Verslag Buitengewone Algemene Ledenvergadering d.d. 12/08/2021

Bij de Buitengewone Algemene Leden vergadering d.d. 12/08/2021 zijn Jur van der Meer, Angelique Boulonois en Margriet van Dorp als Interim Bestuur aangetreden.

Angelique heeft helaas haar functie als penning meester moeten stoppen in december 2021 vanwege drukke werkzaamheden.

Het verslag van de BALV d.d. 12/08/2021 wordt goedgekeurd.

3, Mededelingen

Margriet staat stil bij het overlijden van de eerste voorzitter van de NBCCB Leon Moers en de Honoraor Consul Eric Durieux. Namens de NBCCB is een laatste groet aan hen gebracht.

De leden houden ter nagedachtenis 1 minuut stilte.

4. Terugblik Interim Bestuur

Er wordt teruggeblikt naar de laatste succesvolle bijeenkomsten die gehouden zijn in 2021:

– september Bierbrouwerij Benissa

– oktober Brew Rock café met de sprekers Eric Otten en Gosse Wijnsma van Yource

– november het ANWB Event met spreker top directeur Frits van Bruggen in hotel Almirante, San Juan

– december Bomenplantdag in Gata de Gorgos, georganiseerd door Sven Kallen van de Stichting Life Terra

– januari 2022 Gezond 2022. Een wandeling naar de vuurtoren in Albir met aansluitend een gezonde lunch bij het restaurant van Humphrey Elbers.

5. Inventaris NBCCB

Na het overlijden van Geert Ouwerkerk zijn veel dingen, zoals de beamer en de geluidsbox niet meer te achterhalen. Het bestuur koopt, indien nodig, nieuwe spullen.

Ook wordt een nieuwe laptop aangeschaft voor de coördinator.

Het archief blijft bij Erik de Haan.

6.Sponsorpakketten

DickWolff heeft samen met Erik de Haan nieuwe sponsor pakketten ontwikkeld.

Er worden aan het eind van de ALV 6 nieuwe sponsorpakketten getekend, t.w. door Barbara Acevedo, Renato Zanardi, Sandra van Kerckhove, Jenny Vanelderen, Ronald Verstappen en Martijn Bakker.

7. Communicatie

– de website is voor 95% gerealiseerd

– er worden radio spotjes via Radio Costablanca uitgezonden om meer bekendheid te geven

– Martijn maakt professionele foto’s en video’s, die we gebruiken in de Social media

– via Social Media wordt de NBCCB volop onder de aandacht gebracht

– Martijn zal voor de website nieuwe foto’s van de leden maken

8. Financieel jaarverslag

Angelique Boulonois is gestopt als bestuurslid/penningmeester.

Geconstateerd is dat er een achterstand is met de facturering. Jur heeft hierover contact met Ronald Verstappen en Angelique.

Binnen 1 maand worden de financiën voorgelegd aan de kascommissie.

De facturen gaan volgende week de deur uit.

Bespreking en goedkeuring van het financiële jaarverslag doen we vooraf aan de bijeenkomst op 31 maart 2022.

9. Aanpassing Huishoudelijk Reglement en Statuten

– Update van het Huishoudelijk Reglement en Statuten zijn gedaan met ‘het geweten van de club ‘ Erik de Haan´.

– De betalingen aan de coördinator worden voortaan gedaan via een officieel contract. De loonadministratie wordt gedaan door Marieke van den Boom van Euro Economics.

– De drempel voor lidmaatschap wordt verlaagd. Criminelen of illegale ondernemers mogen uiteraard geen lid worden, maar leden hoeven niet per se resident te zijn en hoeven niet in deze omgeving te wonen.

– Sandra van Kerckhove is voorzitter van de welkomstcommissie. De welkomstcommissie krijgt meer bevoegdheden. Zij ontwikkelt het proces voor nieuwe leden.

Het bestuur bestaat vanaf nu uit 3 leden i.p.v.van 5,  tw. een voorzitter, secretaris en penningmeester/vice voorzitter.

Leden zullen meer en regelmatig worden gevraagd deel te nemen aan de organisatie van clubactiviteiten.

Huidige commissies zijn:

Welkomstcommissie Sandra, Dick Wolff, Tamara, Evert en Koen

Activiteitencommissie Martijn, Bob en Ed van der Burg als adviseur

Sponsorcommissie Dick Wolff en Erik de Haan als adviseur

Kascommissie Jos en Nico

10. Verkiezing bestuursleden

Er zijn geen aanmeldingen als bestuurslid.

Margriet wil 1 jaar voorzitter blijven en alles in het werk stellen ter bevordering van een verdere groei en bloei van onze club.

Jur van der Meer wordt plaatsvervangend voorzitter en penningmeester.

Martijn Bakker wordt secretaris.

Alle aanwezigen (en gemachtigden) hebben hun mandaat gegeven aan dit bestuur

11. Rondvraag

Gerrit heeft de privacyverklaringen meegenomen, die door de aanwezige leden worden ingevuld en ondertekend. Doris zal de verklaringen ter ondertekening aan de niet aanwezige leden sturen.

Het bestuur krijgt een boeket als dank voor de gedane werkzaamheden.

De 6 sponsorcontracten worden ondertekend.

Margriet bedankt alle leden voor hun komst en beëindigt de Algemene Leden Vergadering.

We gaan verder met de maandelijkse bijeenkomst met de speciale gast Harry Vermeegen.