Disclaimer

De informatie die deze site bevat is enkel bedoeld om een leidraad te geven voor bepaalde interesses. Door deze site te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u kennis heeft genomen van de bepalingen omschreven in deze disclaimer. Gezien de veranderende aard van wetten, regels en verordeningen en de inherente beperkingen van elektronische communicatie, kan deze site vertragingen, tekortkomingen of onnauwkeurigheden bevatten op het vlak van informatie.

Ondanks we elke poging hebben ondernomen om ervoor te zorgen dat de informatie die nbccostablanca.com bevat, afkomstig is van betrouwbare bronnen, is nbccostablanca.com niet verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen of voor eventueel misbruik via de informatie weergegeven op nbccostablanca.com . Alle informatie op deze site is ons doorgegeven zoals afgebeeld, zonder garantie voor volledigheid en nauwkeurigheid.

Het gebruik van informatie uit nbccostablanca.com geeft geen garantie van geen enkele aard, tenzij die uitdrukkelijk of impliciet vermeld is door de beheerder van nbccostablanca.com, en dat onbeperkt tot eender welke prestatie, gebruik of geschiktheid voor eender welk doel. Adverteerders zijn zelf aansprakelijk voor de teksten en afbeeldingen die zij publiceren, nbccostablanca.com stelt de adverteerder zelf verantwoordelijk bij eventuele onwettige handelingen. nbccostablanca.com kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele directe of indirecte verliezen die kunnen ontstaan uit een eventuele panne of storing bij de webservers en mailservers.

nbccostablanca.com, zijn verwante vennootschappen, bedrijven of partners, vertegenwoordigers of werknemers, kunnen onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of actie die gemaakt of ondernomen is in afhankelijkheid van de informatie die weergegeven is op nbccostablanca.com alsook niet voor enige consequenties of schade, zelfs niet voor schade waarvoor geen waarschuwingen zijn weergegeven.

Ook is nbccostablanca.com niet aansprakelijk voor de inhoud van websites die door adverteerders zijn opgegeven in hun advertenties, ongeacht in welke rubriek of onderdeel van deze site deze vermeld zijn, hetzelfde geldt voor links die verbonden zijn via deze site met andere websites, onderhouden door anderen over wie nbccostablanca.com geen controle uitoefent. nbccostablanca.com is niet verantwoordelijk voor de weergave, de onnauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie in andere websites.

Nederlandstalige Business Club Costa Blanca