Dick Wolff - Erevoorzitter NBCCB

Erevoorzitter NBCCB

Tijdens de ledenvergadering in 2019 werd een aanpassing in de statuten unaniem aangenomen. Dick Wolff, oud voorzitter werd benoemd tot Erevoorzitter wegens zijn inspanningen de afgelopen 9 jaar.

Dit houdt het volgende in:

De erevoorzitter vertegenwoordigt de voorzitter en de vereniging op verzoek van het bestuur;

De erevoorzitter kan geen bestuursfunctie vervullen;

De erevoorzitter kan geen rechtshandelingen in naam van de vereniging verrichten;

De erevoorzitter heeft stemrecht in de algemene ledenvergadering;

De erevoorzitter is vrijgesteld van betaling contributie.

Wij feliciteren Dick Wolff met deze uitzonderlijke titel.

Telefoon:

(+34) 626 392 011